Trang chủ / Sản Phẩm /  Dao Kiwi - Thái Lan  / Dao inox KomKom - Kiwi

Dao Kiwi - Thái Lan

Dao làm bếp cán gỗ 288

Dao làm bếp cán gỗ 288

Liên hệ

Mã sản phẩm: 288
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 8"

Dao trang trí 401

Dao trang trí 401

Liên hệ

Mã sản phẩm: 401
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 5"

Dao chặt xương cán gỗ 850

Dao chặt xương cán gỗ 850

Liên hệ

Mã sản phẩm: 850
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 8"

Dao làm bếp trung  cán gỗ 22

Dao làm bếp trung cán gỗ 22

Liên hệ

Mã sản phẩm: 22
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 8"

Dao làm bếp trung cán gỗ 21

Dao làm bếp trung cán gỗ 21

Liên hệ

Mã sản phẩm: 21
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 8"

Dao làm bếp cán gỗ 172

Dao làm bếp cán gỗ 172

Liên hệ

Mã sản phẩm: 172
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 7"

Dao làm bếp cán gỗ 171

Dao làm bếp cán gỗ 171

Liên hệ

Mã sản phẩm: 171
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 6.5"

Dao gọt vỏ cán nhựa 512

Dao gọt vỏ cán nhựa 512

Liên hệ

Mã sản phẩm: 512
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 5"

Dao gọt vỏ cán nhựa 511

Dao gọt vỏ cán nhựa 511

Liên hệ

Mã sản phẩm: 511
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 5"

Dao gọt vỏ cán gỗ 502

Dao gọt vỏ cán gỗ 502

Liên hệ

Mã sản phẩm: 502
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 5"

Dao gọt vỏ cán gỗ 501

Dao gọt vỏ cán gỗ 501

Liên hệ

Mã sản phẩm: 501
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 5"

Dao bào sợi cán nhựa 218

Dao bào sợi cán nhựa 218

Liên hệ

Mã sản phẩm: 218
Đơn vị tính: Cái

Dao làm bếp cán nhựa 816

Dao làm bếp cán nhựa 816

Liên hệ

Mã sản phẩm: 816
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 6.5"

Dao làm bếp cán gỗ 246

Dao làm bếp cán gỗ 246

Liên hệ

Mã sản phẩm: 246
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 6"

Dao java  lớn 479

Dao java lớn 479

Liên hệ

Mã sản phẩm: 479
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 9"

Dao java  trung 477

Dao java trung 477

Liên hệ

Mã sản phẩm: 477
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 7"

Dao java  nhỏ 475

Dao java nhỏ 475

Liên hệ

Mã sản phẩm: 475
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 5"

Dao chặt xương nhỏ  cán nhựa 813P

Dao chặt xương nhỏ cán nhựa 813P

Liên hệ

Mã sản phẩm: 813P
Đơn vị tính: Cái

Dao chặt xương nhỏ  cán gỗ 813

Dao chặt xương nhỏ cán gỗ 813

Liên hệ

Mã sản phẩm: 813
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: 8"

Dao chặt xương  cán nhựa 850P

Dao chặt xương cán nhựa 850P

Liên hệ

Mã sản phẩm: 850P
Đơn vị tính: Cái

1 | 2

Sản phẩm

Công ty TNHH Trung Huy
26 Phan Huy Chú, Phường 10, Quận 5, Tp HCM
ĐT: 08 38 573 810 - Fax: 08 38 538 746
Website: www.trunghuy.com.vn
Email:
sales@trunghuy.com.vn

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 2, Trung tâm thương mại Big C Thăng Long

22 Trân Duy Hưng, Hà Nội

ĐT: (04) 351 351 29