Trang chủ / Sản Phẩm /  Nồi Chef  / Inox gia dụng Zebra

Nồi Chef

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271156
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (40 x 25 cm)
Dung tích: 31L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271155
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (40 x 20cm)
Dung tích: 25L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271152
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (36 x 22cm)
Dung tích: 22L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271151
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (36x 18cm)
Dung tích: 18L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271150
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (32 x 19cm)
Dung tích: 15L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271149
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (32 x 16cm)
Dung tích: 12,5L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271148
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (30 x 18cm)
Dung tích: 11,5L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271147
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (30 x 15cm)
Dung tích: 10,5L

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Nồi Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 271146
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (28 x 17cm)
Dung tích: 10,4L

Quánh Inox Zebra  3 lớp Chef - Hi Crom

Quánh Inox Zebra 3 lớp Chef - Hi Crom

Liên hệ

Mã sản phẩm: 266002
Đơn vị tính: Cái
Kích thước: (16 x 11cm)
Dung tích: 2L

Sản phẩm

Công ty TNHH Trung Huy
26 Phan Huy Chú, Phường 10, Quận 5, Tp HCM
ĐT: 08 38 573 810 - Fax: 08 38 538 746
Website: www.trunghuy.com.vn
Email:
sales@trunghuy.com.vn

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 2, Trung tâm thương mại Big C Thăng Long

22 Trân Duy Hưng, Hà Nội

ĐT: (04) 351 351 29